Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

oEmbed-Soundcloud

Mô tả

This plugin allows you to copy and paste a Soundcloud URL onto a page and it will display the Soundcloud player.

Cài đặt

  1. Upload soundcloud.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Copy and paste a soundcloud URL where you want the player to show up.

Hỏi đáp

How do I get the player to show up?

Copy and paste a soundcloud URL where you want the player to show up.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“oEmbed-Soundcloud” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0 Add Packagist Support

2.0 Fixed Whitespace

1.0 Creation