Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OEmbed in Library

Mô tả

Use oEmbed providers (Youtub, Flickr, SoundCloud, Vimeo, …) to add external medias in your library.

Ảnh màn hình

  • Adding a Youtube media
  • Adding a SoundCloud media
  • Detail of a Youtube video added in the library

Cài đặt

  1. Upload to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the form in Media > oEmbed (wp-admin/upload.php?page=oembedinlibrary)

This plugin do NOT provide any way to embed medias in your template files.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“OEmbed in Library” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

Get ready for languages packs (WP 3.7.1 feature)

1.0.1

Renamed .pot file and french translation files

1.0

First commit