Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress integration for 360player.io

Mô tả

You can embed 360player.io player into WordPress via oembed:
– https://360player.io/player/k6f7rb/

or with shortcode:
[360player movie_id="k6f7rb"] – default usage
[360player movie_id="k6f7rb" width="500" height="250"] – change width and height
[360player movie_id="k6f7rb" class="custom_class"] – add custom class to iframe

Also you can set default width, height or css class via filters:
360player_embed_width
360player_embed_height
360player_embed_class

Cài đặt

  1. Upload 360player folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use Oembed or Shortcode

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload 360player folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use Oembed or Shortcode

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress integration for 360player.io” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release