Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

oEmbed as media

Mô tả

Creates an media in your library with an youtube, vimeo, hulu, and another oembed media.

The plugin add a new tab in media upload where you puts the url of video. The plugin will search for a oembed data, fetch the data and create a media item in your library with fetched data, including thumbnail.

Cài đặt

Upload the oEmbed as media plugin to your blog, activate it and… presto!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“oEmbed as media” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

First stable release version.