ocean-demo-import

Mô tả

This plugin has been closed as of 2 Tháng Hai, 2022 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

15 Tháng Năm, 2020
the ready demo template "STORE" doesn't work, I tried it on two sites according to the instructions , on a new WordPress, but in two cases it sucks . Crooked hands . The problem is that pages are not exported. HELP
29 Tháng Ba, 2017
Does exactly what it proposes to do, good for creating configuration templates.
29 Tháng Ba, 2017
Without this handy little plugin user will have to import the OceanWP theme demos manually and that will be a real pain, this plugin is like a cherry on cake to be honest.
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ocean Demo Import” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Ocean Demo Import” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Ocean Demo Import” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.