Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

OpenCart Customers Import

Mô tả

This plugin allows you to import OpenCart customers with their hashed passwords. And when the imported customer tries to login, It updates the OpenCart hashed password to WordPress hash instead. It makes use of the fact that SHA1 function will always give the same hash with the same password! So when the user enters the right password, The SHA1 function will give the same imported hash.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install the plugin from WordPress plugins page.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in admin dashboard.
  3. From Users menu go to ‘OpenCart Customers Import’.
  4. Upload the ‘oc_customer’ table data in JSON format.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“OpenCart Customers Import” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp