Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Wechat Contacts Support Chat for Mobile

Mô tả

This plugin adds a sticky box in your website to hold QR code of your contact so your website visitors can easily scan and chat to you on wechat.

Ảnh màn hình

  • Screenshot 1 – Wechat Admin Settings
  • Screenshot 2 – Wechat Chat Icon
  • Screenshot 3 – Wechat open QR Code box

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/nz-wechat-qr-code-support-chat/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Wechat Settings to add all values

Hỏi đáp

How it works?

Please save your Contacts QR code to media directory and add the url to QR Code url in wechat settings so online visitor to your website can scan the QR code via cellphones and chat with support via wechat.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Wechat Contacts Support Chat for Mobile” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

*First Version of plugin