Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nyzo tip button

Mô tả

A Nyzo tip WordPress plugin.
Activate on your wordpress blog and get tips from the Nyzo Chrome extension in seconds.

Nyzo is a cryptocurrency written from scratch, with small and fast payments in mind.

Plugin github is https://github.com/AngainorDev/Nyzotip-plugin
Official Nyzo Website: https://nyzo.co

Chrome extension, from official Tech website: http://tech.nyzo.co/setupInstructions/chromeBrowserExtension

Ảnh màn hình

 • The settings screen of the plugin
 • The nyzo tip icon as seen by users

Cài đặt

 • Upload plugin
 • Activate from plugins menu
 • Configure your Nyzo address and nyzo client url

If you don’t want to run your own client, you can use the Nyzo devs hosted client at https://client.nyzo.co/
See that url for Terms of use and disclaimer.

Hỏi đáp

See https://github.com/AngainorDev/Nyzotip-plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nyzo tip button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.1

 • Add missing icons

0.1.0

 • First version hosted on official WordPress repository

0.0.3

 • WordPress validated version
 • Style guide conformity
 • Added safety and checks

0.0.1

 • First public release