Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nutritional Value Facts Table

Mô tả

With This Plugin We Can Add The Nutritional Information Of Foods.
We Can Add Calories, Carbs, Fats, Protein, Vitamins, Minerals and Omega 3 Omega 6 Ratio.
We can write about the benefits of that particular food.
This is the most complete nutritional facts label on the plugin market for WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nutritional Value Facts Table” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp