Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nutrition Facts

Mô tả

Display a label of nutrition facts of your recipe on your website with automatic calculation of percent daily value.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Nutrition Facts A block to display nutrition facts label for a recipe.

Hỏi đáp

Does it work with any WordPress theme?

Yes, it will work with any standard WordPress theme.

Where can I report bugs or contribute to the project?

To report bugs or to contribute, head over to the GitHub repository

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nutrition Facts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Nutrition Facts” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Nutrition Facts” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – September 21, 2020

  • Initial release