Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nutrition Chart

Mô tả

Shortcode [nutrition protein=145 carbs=34 fat=15 calories=540] displays the nutrition ingredients breakdown.

Ảnh màn hình

  • Nutrition chart

Cài đặt

  1. Install
  2. Activate
  3. Use shortcode [nutrition protein=145 carbs=34 fat=15 calories=540] to display the nutrition chart

Đánh giá

30 Tháng Bảy, 2019
Very simple if this is what you need.
23 Tháng Năm, 2019
Thanks for the plugin. I think it works very well with the Cooked Plugin. I can use the shortcode in the recipe template and then input manually the quantities to match the nutritional information label.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nutrition Chart” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 3 March 2019