Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Number to Bangla

Mô tả

Easy shortcode plugin for converting any english number to Bangla word or money format or in month name.

Just use,

[ntb_num value=value_here format=format_here][/ntb_num]

Available Options:

Number

[ntb_num value="111" format="number"][/ntb_num] 

Output: ১১১

Word

[ntb_num value="1345.05" format="word"][/ntb_num]  

Output: এক হাজার তিন শত পঁয়তাল্লিশ দশমিক শূন্য পাঁচ

Money Format

[ntb_num value="1345.50" format="money"][/ntb_num]

Output: এক হাজার তিন শত পঁয়তাল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

Month

[ntb_num value="12" format="month"][/ntb_num] 

Output: এক হাজার তিন শত পঁয়তাল্লিশ দশমিক শূন্য পাঁচ

Comma (Lakh)

[ntb_num value="121212121" format="comma"][/ntb_num]  

Output: ১২,১২,১২,১২১

Ảnh màn hình

Cài đặt

INSTALLATION FROM WITHIN WORDPRESS

  • Visit Plugins > Add New.
  • Search for “Number to Bangla”.
  • Install and activate “Number to Bangla”.

MANUAL INSTALLATION

  • Upload the entire “number-to-bangla” folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  • Visit Plugins.
  • Activate “Number to Bangla” plugin.

USAGE

To convert any number into bangla word,

[ntb_num value=111 format="word"][/ntb_num] 

Output একশত এগারো

Đánh giá

21 Tháng Năm, 2021
This plugin was sorely needed. Does exactly what it say. Thanks to Plugin Developer.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Number to Bangla” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp