Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NSST AMZ

Mô tả

NSST AMZ is show lowest new price of product at Amazon. Help display updated price to the website.

Major features in NSST AMZ include:

  • Automatically get lowest price of product
  • Update price daily

Using shortcode [nsstprice asin=“ASIN”] to show.

Ex1:

[nsstprice asin=“B007ZYE186”]

Result: $123*

Ex2:

[nsstprice asin=”B007ZYE186″ text=”true”]

Result: At the time of publishing, the price was $123*

PS: You’ll need an Amazon Product Advertising API key to use it. Keys are free for personal blogs;

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the NSST AMZ plugin to your blog, Activate it, then enter your Amazon Product Advertising API key.

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NSST AMZ” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

Fix bugs

1.0.0

Release Date – 23th November, 2015