Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NS Ie Compatibility Fixer

Mô tả

This plugin set your internet explorer view to what you want.
It’s easy to install and simple to use.
In the WordPress Back-end you’ll see a new option page “Ns IE compatibility fixer” where you can change internet explorer view.

We test our plugins with many other. If you find incompatibility with one specific plugin, please inform us at report@nsthemes.com.

Ảnh màn hình

 • Ie compatibility back-end.
 • Ie compatibility source.

Cài đặt

 1. Upload the entire ‘ns-ie-compatibility-fixer’ folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Code is required to use this plugin?

No code require to use this plugin.

How code use to forced ie?

The plugin use a simply meta to set it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NS Ie Compatibility Fixer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1.5

 • Test for WordPress 5.89

2.1.4

 • Test for WordPress 5.8

2.1.3

 • Test for WordPress 5.5

2.1.2

 • Test for WordPress 5.4

2.1.1

 • Test for WordPress 5.3

2.1.1

 • Minor bug fix.

2.0.2

 • Test for WordPress 5.2

2.0.1

 • Minor bug fix.

2.0.0

 • Major upgrade: Interchangeably compatibility

1.0.4

 • Minor bug fix.

1.0.3

 • Fix for WordPress 4.9

1.0.2

 • Minor bug fix.

1.0.1

 • Test with WordPress 4.8.

1.0.0

 • First release.