Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NS Countdown

Mô tả

This plugin displays a countdown on a post.

Translation ready (i18n), now includes full translation to:

  • English (default).
  • Italian.

If you have a new translation for your language, please send us by email and we’ll add it to the package.

Cài đặt

  1. Upload the contents of the zip file (ns-countdown folder) to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. EXAMPLE USE: You can insert this in a post [ns-countdown date=”2011-05-18 00:00:00″ text=”Countdown text” end_text=”Countdown is finished!”] (you can insert as many countdowns short code tags as you like!!)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NS Countdown” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.