Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nova2pay Hosted Payment Gateway – API+

Mô tả

Overview

Easy plugin to add nova2pay hosted Payment support in your woocommerce based site. Users now will be given option to pay by card on the checkout page.
You can add information of your nova2pay account from dashboard. To do so please follow these simple steps.
Step 1: Go to Admin dashboard > WooCommerce > Settings > Payments > Nova2pay – Payment Gateway.
Step 2: Please provide all the information in the givenm fields.

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard.
 2. Search for ‘Nova2pay Hosted Payment Gateway – API+’.
 3. Click ‘Install Now’.
 4. Activate the plugin on the Plugin dashboard.

Uploading in WordPress Dashboard

 1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
 2. Navigate to the ‘Upload’ area
 3. Select woo-wppg-apiplus.zip from your computer
 4. Click ‘Install Now’
 5. Activate the plugin in the Plugin dashboard

Using FTP

 1. Download woo-wppg-apiplus.zip
 2. Extract the woo-wppg-apiplus directory to your computer
 3. Upload the woo-wppg-apiplus directory to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin in the Plugin’s dashboard

Hỏi đáp

How do I report a bug?

Please text on email(cs@nova2pay.com) for any kind of issues.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nova2pay Hosted Payment Gateway – API+” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial release