Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nova Dashboard Widget – BBC News – Politics

Mô tả

Welcome to the Nova Digital Media Dashboard Widget Plugin

This plugin Adds the RSS Feed of BBC News Politics

Looking To Add All The BBC RSS Feeds To Your Dashboard?

Look No Further

Big Thanks to some of The Best local marketing experts In Essex Nova Digital Media

Cài đặt

  1. Extract and Upload the Dashboard Widget folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. And Enjoy the plugin

Hỏi đáp

No FAQs Needed

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nova Dashboard Widget – BBC News – Politics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
*Added The BBC News Feed Politics