Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nova Dashboard Cleanup

Mô tả

Welcome to the Nova Digital Media Dashboard Cleanup Plugin

This plugin removes the following widgets from your dashboard:

 • Recent Comments
 • Incoming Links
 • Plugins
 • Quick Press
 • Recent Drafts
 • Primary
 • Secondary
 • yoast

v1.1

 • Stats
 • woo commerce sales
 • woo commerce recent reviews
 • woo commerce recent orders
 • woo commerce right now

Big Thanks to some of The Best local marketing experts In Essex Nova Digital Media

Cài đặt

 1. Extract and Upload the Dashboard cleanup folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. And Enjoy the plugin

Hỏi đáp

What if i dont want the plugin to remove one of the dashboard widgets?

You can re-enable the dashboard widget by editing the PHP file for the plugin…

Plugins > Editor > Dashboard Cleanup > nova-dashboard-cleanup.php

You will find a section that looks like this # remove_meta_box( ‘############’, ‘dashboard’, ‘####’ ); #

If you delete the one you want to re-enable and hit save it will re-enable that dashboard widget

E.g. If i wanted to re-enable the “Quick Press” Dashboard Widget I will remove the following code…

remove_meta_box(‘dashboard_quick_press’, ‘dashboard’, ‘core’ );

If you see it says “dashboard_quick_press” this is related to the widget name…

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nova Dashboard Cleanup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
*Added The Core Dashboard Widgets

1.1
*Added more unwanted Dashboard Widgets

1.2
*fixed common bugs