Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nouw CSS

Mô tả

This plugin allows imported blogs from nouw.com to be shown correctly on wordpress-blogs. The plugin adds CSS for Nouws picture collage feature.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nouw CSS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp