Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Notify Duplicate Title

Mô tả

This plugin notify whether or not duplicate title with AJAX. Search duplication title from same post_type and display this result when you enter the title.

Ảnh màn hình

  • Unique title.
  • Duplicate title.

Cài đặt

  1. Download and unpack the zip file.
  2. Upload ‘notify-duplicate-title’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Notify Duplicate Title” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 Initial release