Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Notifications to all Administrators

Mô tả

By default WordPress sends moderation request of new comments to the e-mail address defined in the General Settings Subpanel. However, you do not have an email address shared between your administrators or a mailing list. In this case, the plugin Notification to all Administrators has been created for you!

Also, WordPress sends notifications to the author of the post only. With the plugin Notification to all Administrators, all your administrators receive this notification.

Note: This plugin does not overwrites functions like wp_mail, or wp_notify_moderator.

Requirements

Notification to all Administrators requires PHP5.

Cài đặt

Upload the Notifications to all Administrators plugin to your blog, Activate it.
Enjoy 🙂

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Notifications to all Administrators” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp