Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Notifications For ServerChan

Mô tả

A Plugin can send some event information from wordpress to WeChat. Simple Settings and Powerful Message!

ServerChan is a notification tools base on WeChat , see More details at http://sc.ftqq.com/

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/notifications-for-serverchan directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Notification for ServerChan screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Is ServerChan Free?

ServerChan is Free for most people. For More details at http://sc.ftqq.com/.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Notifications For ServerChan” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Init Plugin.