Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Notifications For BearyChat

Mô tả

A Plugin can send some event information from wordpress to bearychat . Simple Settings and Powerful Message!

BearyChat is a team communication service. It utilizes chatbots and integrates with third-party services to achieve high efficiency.

Support Event List:

 • WordPress: WordPress Update Available
 • User: User Register
 • User: User Administrator Login
 • User: Administrator Fail Login
 • Post: Publish
 • Post: Update
 • Post: Pending
 • Post: Update
 • Post: Move to Trash
 • Page: Publish
 • Page: Update
 • Page: Pending
 • Page: Update
 • Page: Move to Trash
 • Comment: New Comment
 • Woocommerce: New Order
 • Woocommerce: New Order Customer Note
 • Woocommerce: Order Status: Completed
 • Woocommerce: Order Status: Pending
 • Woocommerce: Order Status: Processing
 • Woocommerce: Order Status: On Hold
 • Woocommerce: Order Status: Cancelled
 • Woocommerce: Order Status: Refunded
 • Woocommerce: Order Status: Failed
 • Woocommerce: Product Low Stock
 • Woocommerce: Product Out of Stock

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/bearychat-notification directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Settings->BearyChat Notification screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Is BearyChat Free?

Just Like Slack ,free For Most People. If you need ,paid for Upgrade.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Notifications For BearyChat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Notifications For BearyChat” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Notifications For BearyChat” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.1

Init Plugin.