Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Notification SMS – Custom Notifications SMS Plugin for WordPress

Mô tả

Customisable sms notifications for Notifications plugin. Send alerts easily via SMS.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Notification SMS – Custom Notifications SMS Plugin for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp