Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Noticeboard – WordPress Notice Board

Mô tả

WordPress Noticeboard is a simple easy to use plugin to display and manage notices for your organization or business.

Major features

  • Easy to add Widget.
  • Notice board management section in the dashboard.
  • Notice board categories.
  • Shortcode to add noticeboard anywhere you want in the site.

Cài đặt

Upload the WP Noticeboard plugin to your WordPress website, activate it, and then goto Widgets section and add them to your website section.

ShortCode:
[noticeboard]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Noticeboard – WordPress Notice Board” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.2

  • Minor changes

0.1.1

  • Minor changes

0.1.0

  • Intial release.