Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Not Found Tracker

Mô tả

This is a simple plugin to track which your link website is broken and not found.

Cài đặt

  1. Upload and Extract not-found-tracker.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. You will find new menu at Tools >>Not Found Access List

Hỏi đáp

What is main function of plugin is this?

It’s a simple plugin to trackback your broken url or client type mismatch for your website.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Not Found Tracker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=0.1=
* first introduction