Nora-CTA – Really Simple Call To Action Manager

Mô tả

Nora-CTA plugin create and manage simple call-to-action.

You can setting bellow CTAs.
– CTA for each post
– CTA for each category
– Site default CTA

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nora-CTA – Really Simple Call To Action Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp