Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NoIndex NoFollow All Posts

Mô tả

This plugin lets you Noindex Nofollow All Posts in a category.
Simply go to Posts > Categories, and click on any category’s EDIT link.
There you can just “tick” the relevant option you need.
The plugin will then add a “noindex” or/and “nofollow” line in all posts in that category.

A few notes about the sections above:

  • DigitalChef.in – Madhu Ramrakhyani
  • This plugin lets you Noindex Nofollow All Posts in a category.
  • “3.0” is the lowest version that the plugin will work on
  • “4.7” is the highest version that you’ve successfully used to test the plugin. Note that it might work on
    higher versions… this is just the highest one you’ve verified.

Cài đặt

  1. Upload myplug folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

28 Tháng Ba, 2018
Works well, I like that it applies it to all posts in a category instead of having to manually add it for each page/post.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“NoIndex NoFollow All Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp