Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Noindex Login

Mô tả

Adds the noindex meta tag to your WordPress Login page.

If your WordPress blog has a public login page, you probably don’t want it to be indexed by search engines. Noindex Login adds the robots “noindex” meta tag to your login page to keep search engines from indexing it. It also works on your registration and lost password pages.

Cài đặt

  1. Upload noindex-login.php to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. That’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Noindex Login” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp