Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nofollow Categories

Mô tả

Adds the “nofollow” rel attribute to category links.

Cài đặt

  1. Upload nofollow_categories.php to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. That’s it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nofollow Categories” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp