Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

No Single Article Tags in Tag Cloud

Mô tả

Removes tags with only one article from the tag cloud widget.

Can be combined with the Redirect Single Article Tags plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“No Single Article Tags in Tag Cloud” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp