Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

no-nofollow

Mô tả

This plugin removes the nofollow attribute in links (e.g. comments, pingbacks).
We do not need an options page or values in the database, the plugin is simply doing the job to remove the nofollow-attribute.

Cài đặt

  1. Upload no-nofollow.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Lean back and enjoy.

Hỏi đáp

You are not using preg_replace()?

Yes, I know. Regular expressions are slower than a simple string operation.

What about foo bar?

Where is no need for backlinks or other stupidity.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“no-nofollow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp