Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

No More IE6

Mô tả

Nice and simple plugin that informs a visiter that they are are using an old non-compatible browser if they are using Internet Explorer 6. It displays this in a banner at the top of your blog with a few different options of upgrading to firefox and more.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Install and Activate Plugin

Hỏi đáp

Will this interfere with my blog?

The No More IE6 Plugin will not cover or interfere with your blog. It instead displays a small banner at the top of the blog.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“No More IE6” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp