Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

No category parents

Mô tả

This plugin will completely remove the mandatory ‘Category Base’ and all the parents from your category permalinks (e.g. /category/parent-category/my-category/ to /my-category/).

Cài đặt

 1. Upload no-category-parents.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. That’s it! You sould now be able to access your categories via http://mysite.com/my-category/

See http://www.milardovich.com.ar/no-category-parents/ for troubleshooting.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload no-category-parents.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. That’s it! You sould now be able to access your categories via http://mysite.com/my-category/

See http://www.milardovich.com.ar/no-category-parents/ for troubleshooting.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
everything you need
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“No category parents” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.4.1

 • Quickfix: fixed pagination bug

0.2.4

 • Tested up to WP 4.1
 • Fixed pagination problem (special thanks to Lukáš Wojnar).

0.2.3

 • Changed some links.
 • Fixed “empty category” problem (special thanks to absolutex).

0.2.2

 • In 0.2.1 when the “Category Base” field wasn’t empty the plugin didn’t work. Now the “Category Base” field will automatically be empty when you activate the plugin.

0.2.1

 • Minor changes in the comments.

0.2

 • The plugin now works with the permastruct /%category%/ and also replaces the post permalinks.
 • Other minor fixes.