Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

No Baidu

Mô tả

开启这个插件,当网站访问者来自百度搜索引擎时,会弹出一个自定义的警告提示。同时也支持通过修改网站的robots.txt,阻止百度爬虫的抓取。

This plugin are designed for chinese wordpress user’s who do not like Baidu and want to warn (or block) all visitors came from Baidu. Also, you can use this plugin to change robots.txt of your site to block baidu-spider.

Contribution

Email me (maohanyang789@163.com) if you have any other requirements, or you can also contribute in my git repository (https://github.com/mhy12345/NoBaidu).

Cài đặt

  1. Upload the whole directory of no-baidu to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“No Baidu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Sync to github reporsitory

1.1

  • Rename name of some classes
  • Complete readme.txt

1.0

  • The first release version.
  • Support baidu-spider blocking.

0.9

  • You can add header to warn the visitors.