Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NK Sidebar Plugin

Mô tả

Display Phone and Email buttons, they will expand on mouse hover.
This plugin requires Font Awesome to work properly.
There is an example on my site.

Cài đặt

Upload the entire nksidebar-plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory.
Activate the plugin through the Plugins screen (Plugins > Installed Plugins).
You will “NK Sidebar” menu in your WordPress admin screen.
This plugin requires Font Awesome to display the icons, you can find this plugin here https://wordpress.org/plugins/font-awesome/

Hỏi đáp

What is NK Sidebar?

It shows 2 buttons Phone and Email on your page..

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“NK Sidebar Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.