Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ninja Forms – MailPoet

Mô tả

This extension integrates Ninja Forms with MailPoet by providing an option to add users who submit a form to an existing newsletter. Great for signing up people to auto responders.

Features

  • Sign up for any MailPoet newsletter list with any Ninja Forms form submission.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin.

  1. Upload the mailpoet-ninja-forms directory to your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ninja Forms – MailPoet” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 (2015-05-14)

  • Initial release.