Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Material UI Menu Icons – Nifty Menu Options

Mô tả

Adds beautiful icons to your WordPress menu items. More menu item options are coming soon!

Cài đặt

Requirements

To run Nifty Menu Options, we recommend your host supports:

  • BuddyPress 3.0 or greater.
  • PHP version 5.4 or greater.
  • MySQL version 5.6 or greater, or, MariaDB version 10.0 or greater.

Automatic installation

Automatic installation is the easiest option as WordPress handles everything itself. To do an automatic install of Nifty Menu Options, just log in to your WordPress dashboard, navigate to the Plugins menu and click Add New.

In the search field type “Nifty Menu Options” and click Search Plugins button. Once you’ve found it, you can view details about the latest release, such as community reviews, ratings, and description. Install Nifty Menu Options by simply pressing “Install Now” button.

Hỏi đáp

Be the first to ask question!

Đánh giá

20 Tháng Mười Hai, 2020
Plug-in looks great and icons are perfectly positioned. Please add ability to hide menu text.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Material UI Menu Icons – Nifty Menu Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initital Release