Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nicer permalinks for Vietnamese

Mô tả

Remove ugly characters like %xx from your permalink

Cài đặt

  1. Upload np4v.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

More Info: [Click here to read my blog post](http://onetruebrace.com/nicer-permalinks-for-vietnamese np4v)

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nicer permalinks for Vietnamese” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp