Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nice Search

Mô tả

This simple plugin (no configuration) redirects ?s=FOO search URLs to the nicer /search/FOO versions. Requires pretty permalinks.

Cài đặt

  1. Upload the nice-search folder to your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the “Nice Search” plugin in your WordPress administration interface
  3. Done!

Hỏi đáp

Does this work with PATHINFO (index.php) permalinks?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nice Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5

  • Respect custom $wp_rewrite->search_base values

0.4

  • Properly handle urlencoded characters (non-English languages: you want this!)
  • Include a hotfix for WordPress ticket #13961, which enables the above fix to work.
  • Use proper WP API functions (enables PATHINFO permalinks)

0.3

  • First version in repository