Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nice animation Progress Bar

Mô tả

This plugin will enable animation Progress bar in your wordpress theme. You can embed Progress bar via shortcode in everywhere you want, even in theme files.
http://codertanvir.com/projects/btp_hair/animation-progressbar/

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

 1. Upload plugin-directory to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use shortcode in page, post or in widgets.
 4. If you want news ticker in your theme php, Place <?php echo do_shortcode('YOUR_SHORTCODE'); ?> in your templates

Shortcodes

*. Genarel animation Progressbar

[progressbar_list id="progressbar_one" value="10"]

*.Progress Bar color

[progressbar_list id="progressbar_2" color="#00A387" value="20" ]

*.Progress Bar width

[progressbar_list id="progressbar_3" color="#400090" width="500" value="30"]

*.Progress Bar Height

[progressbar_list id="progressbar_4" color="#FE0A9B" width="400" height="30" value="40"]

*.Progress Bar Value

[progressbar_list id="progressbar_5" color="#4CB848" width="400" height="30" value="50"]

*. Progress Bar Title

[progressbar_list id="progressbar_6" title="HTML" color="green" value="60" ]

*. Progress Bar Title Color

[progressbar_list id="progressbar_7" title="HTML" color="#1E8CBE" value="70" titlecolor="green" ]

*. Progress bar Title Size

[progressbar_list id="progressbar_8" title="HTML" color="#76A039" value="80" titlecolor="green" titlesize="20" ]

*. Progress bar Percent Color

[progressbar_list id="progressbar_four" title="PHP" titlecolor="green" titlesize="20" color="yellow" percent_color="green" value="90"]

*. Progress bar Background

[progressbar_list id="progressbar_10" title="HTML" color="#00A1DC" value="100" titlecolor="#00A1DC" titlesize="20" percent_color="#086200" bg="#000" ]

Hỏi đáp

How do I install this plugin?

You can install as others regular wordpress plugin. No different way. Please see on installation tab.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nice animation Progress Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial Release