Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nice Accordion

Mô tả

Accordion’s wp is a Customizable responsive Jquery WordPress plugin that gives you a new experience with your website.

You will find a Demo here

Plugin Features

 • Customizable responsive.
 • All Browser support.
 • Unlimited Accordions anywhere in the theme.
 • Use via short-code.
 • You Can Change Color,Width.
 • You Can Sort With Up and Down Arrow.
 • WP Editor for accordion content.
 • Custom Title background color.
 • Custom Title Font color.
 • Custom Content Background Color.
 • Custom Content Font Color.
 • Add and remove accordion item from backend.
 • Highly customized for User Experience.
 • And Many More options….

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nice Accordion” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release