Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NganLuong.vn cho Woocommerce

Mô tả

Tích hợp cổng thanh toán NganLuong.vn vào Woocommerce. Chỉnh sửa tên cổng thanh toán NganLuong dễ dàng như các cổng thanh toán có sẵn của Woocommerce.

Ghé thăm MinhZ.com và tham gia hội chia sẻ premium theme wordpress & plugins 🙂

  1. Kích hoạt plugin trong khu vực Plugins -> Installed Plugins
  2. Vào Woocommerce -> Settings -> Payment Gateways và chọn NganLuongVN

Cài đặt

  1. Upload thư mục \’nganluongvn-woocommerce\’ vào wp-content/plugins
  2. Kích hoạt plugin trong khu vực Plugins -> Installed Plugins
  3. Vào Woocommerce -> Settings -> Payment Gateways và chọn NganLuongVN

Hỏi đáp

Tôi có thể tùy chỉnh thông tin cổng thanh toán này không?

Có, dễ dàng chỉnh sửa tên và mô tả cổng thanh toán này như các cổng thanh toán có sẵn trong Woocommerce.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NganLuong.vn cho Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp