Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NganLuong.vn cho Woocommerce

Mô tả

Tích hợp cổng thanh toán NganLuong.vn vào Woocommerce.

  1. Kích hoạt plugin trong khu vực Plugins -> Installed Plugins
  2. Vào Woocommerce -> Settings -> Payment Gateways và chọn NganLuongPaygate

Change Logs

v0.1.0:
– Xây dựng cơ bản trên plugin của MinhZ
v0.1.1:
– Cập nhật trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán qua ngân lượng.
– Tạm bỏ chức năng chuyển về custom page.
v0.1.2:
– Fix lỗi người dùng sửa giá trị input từ bản plugin gốc của MinhZ

Cài đặt

  1. Upload thư mục \’nganluongvn-paygate\’ vào wp-content/plugins
  2. Kích hoạt plugin trong khu vực Plugins -> Installed Plugins
  3. Vào Woocommerce -> Settings -> Payment Gateways và chọn NganLuongPaygate

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Đã hơn 1 năm ko cập nhật. liệu plugin có làm việc với wp hiện tại ko vậy bạn?
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“NganLuong.vn cho Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp