Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ngan Luong payment gateway for Woocommerce

Mô tả

Based on MinhZ’s original plugin, extended for full merchant integration.

You will need your email address, Merchant Code and Merchant Password (separate from your username/password).

  1. Install the plugin using the WordPress backend

Cài đặt

  1. Upload a zip of the plugin using the WordPress form
  2. Activate the plugin
  3. Fill in the settings

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ngan Luong payment gateway for Woocommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4.2

  • Initial commit. Full integration with WooCommerce.