Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Multiple WP Responsive Photo Gallery

Mô tả

Multiple WP Responsive Photo Gallery is a multiple layout image gallery plugin with creating responsive layout. This plugin provide photo galleries with beautiful fancybox. Its easy to use after upload all pictures you will get shortcode example [mrwp_gallery id=”136″].
This plugin include 3 main responsive image layout –

1) Masonry Layout
2) Masonry Gallery with onScroll Load
3) Grid Layout

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin
  4. (Make your instructions match the desired user flow for activating and installing your plugin. Include any steps that might be needed for explanatory purposes)

Hỏi đáp

1. How can i create gallery

Creating photo gallery very simple. On the left menu select MWRP Gallery > Add new.
Enter you title and upload multiple images

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Multiple WP Responsive Photo Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Multiple WP Responsive Photo Gallery” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Multiple WP Responsive Photo Gallery” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.