Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NF Conditional Actions

Mô tả

NF Conditional Actions adds a action type for conditional messages and conditional email. You can display the user messages or send an email based on a condition which can include field values from the form.

This plugin requires the Ninja Forms plugin.

Ảnh màn hình

  • Conditional Message action type with condition and message.

Cài đặt

  1. Upload ‘nf-conditional-actions.php’ and all subfolders to the ‘/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

  • no questions
Installation Instructions
  1. Upload ‘nf-conditional-actions.php’ and all subfolders to the ‘/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NF Conditional Actions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First tagged version

1.1

  • Bugfixes for Ninja Forms 2.9

2.0

  • new action type ‘conditional action email’