Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NF Captcha

Mô tả

NF Captcha adds really simple captcha elements to the Elements’ block. It also includes labels and custom classes for the element to allow for more styling. It ist a good alternative, if you don’t want use reCAPTCHA or Anti-Spam-Question.

This plugin requires the Ninja Forms and Really Simple CAPTCHA plugin.

Ảnh màn hình

  • Really Simple Captcha element with additional options.
  • Really Simple Captcha in the form

Cài đặt

  1. Upload ‘nf-captcha.php’ to the ‘/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

  • no questions

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NF Captcha” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First tagged version