Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NextPage Link

Mô tả

A link to the next page can be displayed using a short code.

Requirements

 • PHP version 5.3 or greater.

License

All files and scripts are licensed under GNU General Public License.

Ảnh màn hình

 • sample view

Cài đặt

 1. Upload the entire nextpage-link folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

After activation of the plugin, Add [nextpage_link]LINK TEXT[/nextpage_link] to the body of your post.

Hỏi đáp

Are there any shortcode parameters?

Support for id, type, layout, in_same_term, excluded_terms, previous, taxonomy and prefix.

Example:

[nextpage_link type="pagination"]H2 text on the next page[/nextpage_link]

Link to the next page separated by <! –nextpage–>
Default if type is not specified

[nextpage_link id="1234"]Link Text[/nextpage_link]

Link post ID 1234

[nextpage_link type="nextpost"]Link Text[/nextpage_link]

Link to adjacent post

[nextpage_link prefix="Next page: "]Link Text[/nextpage_link]

Output is Next page: Lint Text
Default is “Next:”

Can the layout be changed?

The layout attribute can be used to specify the layout.

 1. Copy nextpage-link/template-parts as template-parts/nextpage-link to your theme folder.
 2. Change layout.php or create a new layout-new.php.
 3. If you create a new layout-new.php, specify [nextpage_link layout="new"]....

Can you control adjacent articles in detail?

It can be controlled by the following parameters.

 • in_same_term="0/1" (Default: 0)
 • excluded_terms="1,2,3,4" (Default: empty string)
 • previous="0/1" (Default: 0)
 • taxonomy="post_tag" (Default: category)

These parameters are passed to get_adjacent_post().

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NextPage Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“NextPage Link” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “NextPage Link” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

Release Date: September 14, 2022

 • Notation adjustment

1.0.1

Release Date: September 12, 2022

 • Fixed typo

1.0.0

Release Date: September 12, 2022

 • Plugin Released

0.9

 • First version (Unreleased)