Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NextGEN Public Uploader User Log

Mô tả

Logs who uploads each picture via NextGEN Public Uploader plugin.

Demo and more info at NextGEN Public Uploader User Log base.

Cài đặt

  • Login to your WordPress Dashboard
  • Go to Plugins > Add New
  • Search for NextGEN Public Uploader User Log
  • Install
  • Activate

Hỏi đáp

How awesome is this plugin?

Extremely.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NextGEN Public Uploader User Log” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.6.1

  • Tested for WP 3.6.1

3.6

  • Launch!